Et af landets ældste apoteker, Stege Apotek, kan fejre 300 års jubilæum.
I denne festlige anledning har apoteket udgivet et smukt jubilæumsskrift, som har overskriften:

Jubilæumsskriftet beskriver ikke kun apotekets egen historiske udvikling, 
men også den historiske indflydelse apoteket har haft for Møens beboere.

I forordet byder Apoteker Gunnar B. Muus læserne velkommen, og begynder historien om Stege Apotek tilbage i år 1705, hvor det hele startede med at Frederik Christian Hartmann søgte om tilladelse til at drive et apotek i byen. Efter Hartmanns død overtager hans enke apoteket og driver det i fællesskab med farmaceuten Peter Terkelsen.
I den efterfølgende periode ender apoteket i hænderne på personer som man i dag ville kalde jordspekulanter, med druk og rod i regningerne hvor det hele munder ud i en voldsom ildebrand, hvor hele apotekets ejendom går til grunde. Efter genop- bygningen og efter flere forskellige apotekere, træder apoteket ind i 1800-tallet under mere stabile forhold og under mere kyndige apotekere.


Jørgen Berg opfører det nuværende forhus og giver apoteket sin nuværende klassicistiske facade. Efterfølgende apotekere har alle, mere eller mindre, sat deres præg på ejendommen, enten ved til- og ombygninger, tilpasset de forskellige fredningsregler, love og paragraffer. Ejendommen som danner rammen om apotekets historie, er Steges ældste stadig fungerende erhvervsvirksomhed.


  

Her mødes gammelt og nyt på en så unik måde, at apoteket i dag fremstår som et museum, men funktionelt har tilpasset sig tiden som et moderne driftigt apotek med et sundhedscenter der lægger vægt på informationer.

Men alt dette, kan man læse meget mere uddybende om i selve jubilæumsskriftet og der gengives bl.a. også en beskrivelse af Mønboernes sundhedstilstand samt det nye lokale sygehus fra 1820érne.

Man kan læse om Stege Apoteks omfattende selvforsynende medicinproduktion, som først stopper ved en ny apotekerlov 1985 og et dejligt varmt afsnit om apotekets trofaste og engagerede medarbejdere og hverdag gennem tiderne.

Alt er rigt illustreret med både nye og gamle fotografier og folder man omslagssiderne ud danner det et stort tegnet motiv af  Stege bykerne, Torvet,  anno 1850, med apoteks- ejendommen i centrum. 

Et meget spændende og smukt jubilæumsskrift,   

Tekst, billedredaktion, foto, layout:
Hans-Otto Loldrup.

Er du interesseret i at læse hele jubilæumsskriftet,
kan du kontakte apoteket her:Ved siden af dette jubilæumsskrift, har apoteket også udgivet en meget flot serie jubilæumsreceptkuverter, som jeg før har omtalt, dem kan du se her  


STEGE  APOTEK
ØNSKES
TILLYKKE 
MED SIT
300 ÅRS JUBILÆUM