Smedegade 8, 4200 Slagelse.Receptkuvert fra dengang apoteket havde navnet "Jernbane Apoteket, Slagelse". Tlf. uden område nr. Apotekerkuvert med Krydderurter.
Her "Karry". Skrevet med skrive- maskine hvem som skal have recepten
Trykkeri ukendt. Tlf.nr. uden omr.nr.
Standard receptkuvert serien fra Forex med temaet: Lægeurter. "Ranunculus bulbosus" 1/6. Tlf.nr. uden omr.nr. "Digitalis purpurea" 2/6. Tlf.nr. uden omr.nr.
"Hyoscyamus niger" 3/6. Tlf.nr. uden omr.nr. "Valeriana officinalis" 4/6. Tlf.nr. uden omr.nr.
"Gentiana Centaurium" 5/6. Tlf.nr. uden omr.nr. "Viola odorata" 6/6. Tlf.nr. uden omr.nr.
"Kirkeladen, Slagelse hvor byens tiendekorn for 500 år siden blev opbevaret, og hvor Slagelse Latinskole for 350 år siden og 200 år fremover havde til huse og fostrede elever som B.S. Ingemann og H.C. Andernsen". Tlf.nr. med 03. "Trelleborg, Slagelse, hvor Svend Tveskægs vikinger for 1000 år siden byggede og beboede en fantastisk vikingefæstning". Tlf. nr. med 03.
00 år "Skipperkroen, Mullerup Havn, hvor der for 150 år siden var kornmagasin i forbindelse med storkøbmand H.H. Schou´s eksportvirksomhed fra Mullerup udskibningshavn". Tlf.nr. med 03. "Hellig Anders Kilde, landsgrav, Slagelse, hvor byhelgenen Hellig Anders for 800 år siden tabte sin handske, og hvor en kilde fremsprang fra jordens indre". Tlf.nr. med 03.
"Acciseboden, kaldet "Bomhuset", Slagelse, hvor der for 200 år siden skulle erlægges afgift ved bommen over indfaldsvejene til byen". Tlf.nr. med 03. "Rådhusapoteket, Slagelse, hvor Rådhusapoteket den 27. april 1970 fik til huse - midt i byens hjerte". Tlf.nr. med 03.
Utrolig smuk receptkuvert kreeret af Hanne Passer.Forex, Silkeborg.
Udgivet d. 2. maj 1986 i anledning-
en af Danmarks Apotekerforening
Søndre-Sjællandske Kreds´100 års
jubilæum.
Apoteksflasker i blå nuancer. Trykkeri: Forex 1985. 
I året 1288 d. 13. december udsteder Kong Erik Menved Købstandsprivilegiet til Slagelse. Dette ligger til grund for byens 700-års jubilæum i 1988, og det fejrer Rådhusapoteket med denne receptkuvert "En grøn by".
Dette flotte bomærke på blå baggrund er Apotekets bomærke som indeholder det gamle recepttegn Px og medicintegnet Caduceus, hvoraf recepttegnet nok er det ældste, idet det i forskellige varianter, kan spores ca. 6000 år tilbage. Sekskanten stammer fra kemiens tegnsprog. Trykkeri: ID Tryk A/S. 1990.

Apotekets historik:Oprettet 14.12.1897
Åbnet 16.05.1899 på Schweizerplads 10
Flyttet 27.04.1970 til nuværende beliggenhed.
Tidligere navn: Slagelse Jernbane Apotek
                (Ændret ved flytning i 1970)
Indehavere:
17.03.1898-30.06.1907  Jens Vilhelm August Lind
08.02.1907-13.06.1928  Carl Frederik Ferdinand August Bartels
18.08.1928-01.01.1949  Anton Frederik Bendix-Nielsen
31.12.1948-31.10.1962  Thomas Jensen Møller
04.08.1962-31.03.1970  Jens Christian Gjermandsen
27.10.1969-18.10.1983  Poul Erik Vangsted
15.03.1984-               Knud Garup
                             Niels-Philip Søgaard